Udvalgte fælles kronikker

Hellere Herning end kulturradikalisme

Den konservative kritik af liberal åndløshed er ikke en kritik af småborgerlighed som livsform. Det er en kritik af liberalismen, når den går utopisk og kulturfornægtende grassat


De liberales hasardspil med friheden

Det er ikke den enkelte handling, der gør udslaget. Det er summen af kulturnedbrydende handlinger, der udgør truslen mod vores kulturelle – og dermed frihedsmæssige -fundament


Det handler om Danmark ikke om blå blok

Jakob Ellemann-Jensen har ingen løsninger for Danmark, og derfor er Mette Frederiksen at foretrække. For Danmark er vigtigere end blå blok


Borgerligheden døde, da den opgav moralen

Efter den kulturradikale og marxistiske hærgen i forrige århundrede står borgerligheden tilbage som flad, indholdstom liberalisme uden moralsk stillingtagen

Udvalgte kronikker af Eva

Døde huse til tomme sjæle

Den posthume arkitektur har sejret noget så eftertrykkeligt.


Giftigheder fra flinkeskolen

Manden er vred over at blive talt ned til af de veltalende (akademiker)kvinder, der bor i København, stemmer radikalt eller på Enhedslisten og vil tage hans bil og penge fra ham. Det er intet ringere end en klassekamp.


Kastration og kønsarkitektur

Tidens debatter om kønsroller foregår på baggrund af et ideal om kønsneutralitet. Det feministiske prestigeprojekt er indførelsen af det kønsmainstreamede samfund, hvor forskellene kønnene imellem er elimineret til fordel for en

gennemfeminiseret arketype.


Gold nyliberalisme

Er nyliberalismen gold? Nej! råber de nyliberale. Ja! siger vi konservative. For klassisk liberalisme og nyliberalisme er vidt forskellige

Udvalgte kronikker af Rune

Sådan bliver Vesten et forbillede igen

Engang var Vesten den samfundsmodel, som alle så op til. Vi var førende i kraft af vores intellektuelle ressource.


Det er pseudoforskning og et eksempel på en farlig tendens

Macron har forstået, at identitetspolitikken på universiteterne er farlig. Lad os håbe, at vores regering gør det samme.


Det er ikke de gode mod de onde i Ukraine

Når vores sandhedssøgen og selvkritik er forsvundet, vidner det ikke om, at vi har ret.


Det borgerlige kunstkompleks

Borgerlige mennesker har tit svært ved at forholde sig til moderne billedkunst. Den er utilgængelig og ofte decideret utiltalende.

Udvalgte klummer om identitetspolitik

Borgerligheden må forstå, at identitetspolitikken er totalitær

Venstreorienteret identitetspolitik er en ideologisk prisme, der bliver lagt ned over vores fælles virkelighed. Denne

prisme har et formål, og dette formål er ondartet.


Tesfaye vil skabe et hvidt racerent rum for de hvide – ifølge to forskere

Læs en gennemgang af en underlødig artikel, der udgiver sig for at være forskning. Det er det ikke.


Så er der serveret hård identitetspolitik til de små

Hvad vil det egentlig sige at bryde med normerne for køn i børnehøjde? Jo, det vil for det første sige, at vi introducerer en helt ny, eksistentiel tvivl og usikkerhed hos de helt små.

Vores køn er en grundlæggende livsakse.


Naturligvis er feministisk aktivisme ikke forskning

De vil skabe revolution, bekæmpe den hvide mand og gøre op med objektiv forskning

Udvalgte klummer om konservatisme

Et nationalkonservativt manifest

Noget der minder om et samlet bud på, hvad nationalkonservatisme er.


Skønhedens, familiens og nationens filosof er død

I 1968 bevidnede Roger Scruton studenteroprørets tilsyneladende uudslukkelige tørst efter ødelæggelse: »Da blev jeg konservativ. Jeg vidste, at jeg ønskede at bevare ting og ikke rive dem ned,« fortalte han senere.


Var Hayek konservativ eller liberal?

Liberale og konservative slås om ejerskabet til filosoffen Hayek. De liberale bør læse, hvad Hayek mente om kultur, indvandring og modkultur.


Om friheden hos John Stuart Mill

John Stuart Mill er kendt for princippet om, at vi må gøre, hvad vi vil, så længe det ikke skader andre. I

virkeligheden er friheden slet ikke det vigtigste for ham.

Udvalgte klummer om kunst og litteratur

Gør kunsten skøn igen

Hvem taler åbent om det skønne selv? Det gør de færreste, bange som de er for at blive irettesat af dagens

jævnhedsdyrkende hipsterkustoder.


Den kroniske kliché

Den Kroniske Uskyld var en middelmådig ungdomsroman og en spekulativ psykoanalytisk debatbog. Menneskelig visdom var der ikke meget af.


Hvorfor Fifty Shades er bedre litteratur end Klougart

God litteratur beskæftiger sig med moralske spørgsmål.


10 bøger du bør læse

Jeg har udvalgt ti bøger, som jeg synes alle bør læse.

Udvalgte klummer om indvandring og islam

Vi kan ikke mødes på midten om Danmarks overlevelse

Hvis islam fortsætter sin vækst, ophører Danmark med at være Danmark. Hvad vi bliver til er svært at spå om, men det bliver ikke noget rart sted.


Civilisationskonflikten med islam

I civilisationskonflikten med islam skal vi gøre op med vores egen religiøse tro på universelle principper.


Kan vi egentlig redde Danmark?

Hvad gør vi? Venter på, at selv de mest kyniske mennesker på venstrefløjen indser problemet?


Det gør ondt at blive dansk

Vælger indvandrere at blive danske, vælger de også en splittet identitet. Det skal vi anerkende. Og udvise respekt

for dem, der gør det alligevel.

Udvalgte klummer om tidsånden

Særligt uopdragen

Vi lever i en diagnosetid. Alle skal have mindst én, også børn. Især de børn, der opfører sig dårligt.


Distortion og civilisationens forfald

Politikerne i Borgerrepræsentationen bilder sig ind, at København skal leve af at være smart og kreativ. De tager

grueligt fejl. VI skal leve af at tage os sammen.


Medinas flygtningebling

Flygtningeomsorg er en accessory, der skal give åndelig stråleglans til resten af projektet med umtji-umtji, øjenvippe-ekstensions og Chaneltasker.


Vi har mistet livsviljen, men den lever i Israel

Israel er den glade energi midt i en permanent trussel på livet.

Udvalgte klummer om liberalisme

Det konservative livssyn er modgiften til liberalismens meningsløshed

Hvad har det ortodokse liberale miljø omkring tænketanken Cepos, hvor alting handler om profit, absolut frihed og topskat, til fælles med islamisterne? Mere end man lige tror.


Der sænker sig et autoritært jerntæppe over Vesten

Den radikalt intolerante »debat« om Rusland er anvendt wokeisme: Man vil ikke finde sig i dissens fra den vedtagne

holdning. »Ingen nuancer«, som folk helt åbent og i alvor siger. Ingen anderledes perspektiver, der kunne gøre os klogere på en farlig situation.


Den moderne liberalisme skal gå op og lægge sig

Det borgerlige Danmark er i opbrud, og smertensbarnet i fortællingen er en moderne progressiv liberalisme, der sætter individuel frihed, rettigheder og internationalt udsyn over alt andet. Denne liberalisme mangler moral og hører strengt taget hjemme på venstrefløjen


Det spor liberalismen er slået ind på ender ikke et godt sted

Liberalismen er i krise – men nationalkonservatismen er i glad vækst.